Hjem   Nyheter   Informasjon   Styret   Fangst   Vannføring   Galleri   Kontakt   Portal  

Fangst rapportering

NB! Rapportering på nettsiden under "Fangst" er ikke godkjent som offentlig rapportering, du må sende inn som beskrevet i alternativene 1-3 under!
s 1. Send utfylt fiskekort per post, husk å frankere!

2. Ta bilde av ferdig utfylt fiskekort (begge sider) og send per MMS til 93006786.

3. Send SMS til 93006786 med følgende informasjon:
Laks; antall og samlet vekt under 3kg, mellom 3 og 7 kg og over 7 kg.
Sjøørret; antall og samlet vekt over og under 3 kg.
Merk, dersom du leverer per SMS tilbakebetales ikke pant!

Dag:
Måned:
Fiske type:
Vekt:
Fisker: [Ny fisker]
Fiskeredskap:
Sone:
Vis fangst i åpen fangst rapport:

[Fangst sist uke] [Fangst siste måned] [Fangst hele sesongen] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021]
[2022] [2023]