Hjem   Nyheter   Informasjon   Styret   Fangst   Vannføring   Galleri   Kontakt   Portal  

Velkommen

Dette er hjemmesiden til Lierelva Fiskeforening.
På denne siden vil du finne informasjon fra foreningen om elva, fiske og fangstrapportering.

Lierelva fiskeforening oppfordrer fiskere til å ikke praktisere fang og slipp fiske etter laks og sjørret i Lierelva. For mer informasjon se informasjons siden.

Siste nyheter:

03-10-2023 Det blir stamfiske lørdag 07/07. Oppmøte Dofa kl 0930
04-09-2023 Det blir stamfiske lørdag 09/09. Oppmøte Dofa kl 10
01-09-2023
Sesongslutt 31. august 2023!

Fiskesesongen er over for i år og styret håper dere har hatt spennende opplevelser i elva! Det er stadig noen som lurer på hvorfor vi ikke fortsetter fisket til 15.sept? Hovedgrunn er at sjøørret er fredet i Norge etter 31.august grunnet kraftig tilbakegang av bestandene. Det har også vært jevn nedgang i Lierelvas sjøørretbestand siste 10 år med urovekkende lite gytefisk. Det er fra 2023 slutt på all utsetting av fisk i Lierelva frem til etter gyrobehandling. Dette betyr at også sjøørreten nå må greie seg selv. Styret oppfordrer dere derfor til å se på stopp i fiskesesongen nå som en investering i bærekraftig fiskebestand og fremtidige fiskegleder frem mot gyrobehandling!