Hjem   Nyheter   Informasjon   Styret   Fangst   Vannføring   Galleri   Kontakt   Portal  

Fangst sesongen 2023

Dato Fisk Vekt Navn Redskap
31-08-2023 SJØØRRET 0.4 KRISTIAN HOLLEVIK FLUE
31-08-2023 SJØØRRET 0.7 JAN-ROBERT STABæK MARK
31-08-2023 LAKS 2.2 DAG-EIRIK EKELI SPINNER
31-08-2023 SJØØRRET 0.9 KRISTIAN HOLLEVIK SPINNER
31-08-2023 LAKS 1.0 MARVIN KVERNØ MARK
31-08-2023 LAKS 6.5 VEGARD-S RUD SPINNER
31-08-2023 SJØØRRET 1.5 JAN-ROBERT STABæK MARK
31-08-2023 SJØØRRET 0.6 MARVIN KVERNØ MARK
31-08-2023 LAKS 6.5 JOHNNY ÅRNES MARK
31-08-2023 LAKS 2.0 DAG-EIRIK EKELI SPINNER
31-08-2023 LAKS 4.5 KNUT GULLBEKK MARK
31-08-2023 SJØØRRET 0.5 KNUT GULLBEKK SLUK
31-08-2023 LAKS 5.2 BJARNE RUD SPINNER
30-08-2023 SJØØRRET 1.3 OLE-PETTER GLEDITSCH FLUE
30-08-2023 LAKS 1.7 LARS-ERIK BJøRNSTAD MARK
30-08-2023 SJØØRRET 0.7 JAN-ROBERT STABæK MARK
30-08-2023 LAKS 2.5 JAN-ROBERT STABæK SLUK
30-08-2023 SJØØRRET 0.5 ATLE DIDRIKSEN SPINNER
30-08-2023 LAKS 1.1 MARVIN KVERNØ MARK
30-08-2023 SJØØRRET 0.7 BJARTE STORAAS MARK
29-08-2023 SJØØRRET 0.6 SVEINUNG VALESTRAND MARK
29-08-2023 SJØØRRET 0.9 OLE-PETTER GLEDITSCH SPINNER
28-08-2023 SJØØRRET 1.1 OLE-PETTER GLEDITSCH SPINNER
28-08-2023 LAKS 1.1 ARILD SUNDE MARK
28-08-2023 SJØØRRET 0.8 OLE-PETTER GLEDITSCH MARK
26-08-2023 LAKS 1.8 BJARNE RUD SPINNER
26-08-2023 SJØØRRET 0.7 ATLE DIDRIKSEN SLUK
26-08-2023 SJØØRRET 0.8 OLE-PETTER GLEDITSCH MARK
26-08-2023 LAKS 1.2 BJARNE RUD SPINNER
26-08-2023 SJØØRRET 1.2 OLE-PETTER GLEDITSCH MARK
25-08-2023 SJØØRRET 1.2 OLE-PETTER GLEDITSCH SPINNER
25-08-2023 SJØØRRET 1.1 KRISTIAN HOLLEVIK FLUE
25-08-2023 SJØØRRET 0.5 LARS-KJETIL SANDENGEN FLUE
24-08-2023 LAKS 2.9 VIDAR GRøNLI MARK
24-08-2023 LAKS 1.9 OLE-PETTER GLEDITSCH SPINNER
24-08-2023 LAKS 6.5 ARILD SUNDE MARK
24-08-2023 LAKS 1.3 BJARNE RUD SPINNER
24-08-2023 LAKS 2.0 KRISTIAN HOLLEVIK SPINNER
24-08-2023 SJØØRRET 0.6 OLE-PETTER GLEDITSCH FLUE
24-08-2023 LAKS 2.3 BJARNE RUD SPINNER
23-08-2023 LAKS 2.0 BJARTE STORAAS SPINNER
23-08-2023 LAKS 2.0 LINUS JOHANSSON FLUE
23-08-2023 SJØØRRET 0.9 LINUS JOHANSSON FLUE
23-08-2023 SJØØRRET 0.4 BJARTE STORAAS MARK
23-08-2023 SJØØRRET 1.8 LARS-KJETIL SANDENGEN FLUE
23-08-2023 LAKS 1.0 VEGARD-S RUD SPINNER
23-08-2023 LAKS 4.4 HELGE GRANLY MARK
23-08-2023 SJØØRRET 4.5 ARILD SUNDE SLUK
23-08-2023 SJØØRRET 2.0 OLE-PETTER GLEDITSCH MARK
23-08-2023 LAKS 2.4 MORTEN HAAKENSTAD MARK
22-08-2023 SJØØRRET 0.6 THOM-ARE VEISTEN MARK
22-08-2023 SJØØRRET 1.3 KRISTIAN HOLLEVIK FLUE
22-08-2023 SJØØRRET 0.9 DAN-KENNETH HEIMDAL MARK
22-08-2023 SJØØRRET 0.5 HELGE GRANLY MARK
22-08-2023 LAKS 1.6 VEGARD-S RUD SPINNER
22-08-2023 SJØØRRET 0.5 THOM-ARE VEISTEN MARK
22-08-2023 SJØØRRET 0.6 BJARTE STORAAS MARK
22-08-2023 LAKS 2.3 FERHAT TURKER MARK
22-08-2023 LAKS 1.3 VEGARD-S RUD SPINNER
21-08-2023 SJØØRRET 1.1 KRISTIAN HOLLEVIK FLUE
21-08-2023 SJØØRRET 1.4 KRISTIAN HOLLEVIK SPINNER
19-08-2023 LAKS 1.5 LARS-ERIK BJøRNSTAD SLUK
19-08-2023 SJØØRRET 0.6 LARS-ERIK BJøRNSTAD MARK
19-08-2023 LAKS 1.2 JOHNNY ÅRNES MARK
19-08-2023 LAKS 2.2 OLE-PETTER GLEDITSCH MARK
19-08-2023 SJØØRRET 0.4 LARS-ERIK BJøRNSTAD MARK
19-08-2023 LAKS 2.4 AUGUST ENGLUND-SYVERTSEN MARK
19-08-2023 LAKS 3.2 VEGARD-S RUD SPINNER
19-08-2023 LAKS 2.4 LARS-ERIK BJøRNSTAD MARK
19-08-2023 SJØØRRET 0.7 BJøRN BERGESTUEN MARK
19-08-2023 LAKS 1.2 OLE-PETTER GLEDITSCH MARK
18-08-2023 LAKS 6.0 FERHAT TURKER MARK
18-08-2023 LAKS 2.0 VEGARD-S RUD SPINNER
18-08-2023 SJØØRRET 0.7 SEYFI KARAARSLAN MARK
18-08-2023 SJØØRRET 0.5 JOHNNY ÅRNES MARK
18-08-2023 SJØØRRET 0.5 JONAS PETTERSEN FLUE
18-08-2023 SJØØRRET 2.1 KNUT GULLBEKK MARK
18-08-2023 LAKS 2.1 VEGARD-S RUD MARK
18-08-2023 SJØØRRET 1.7 JAN-ROBERT STABæK MARK
18-08-2023 LAKS 2.3 JOHNNY ÅRNES MARK
18-08-2023 SJØØRRET 0.6 HELGE GRANLY MARK
18-08-2023 SJØØRRET 0.7 EIVIND BØE MARK
18-08-2023 SJØØRRET 1.2 JOHNNY ÅRNES MARK
18-08-2023 SJØØRRET 0.9 SEYFI KARAARSLAN MARK
18-08-2023 SJØØRRET 0.5 KNUT GULLBEKK MARK
17-08-2023 SJØØRRET 0.5 BJARTE STORAAS SLUK
17-08-2023 LAKS 1.3 SEYFI KARAARSLAN MARK
17-08-2023 SJØØRRET 0.8 SEYFI KARAARSLAN MARK
17-08-2023 SJØØRRET 1.2 JONAS PETTERSEN FLUE
17-08-2023 SJØØRRET 1.1 LARS-ERIK BJøRNSTAD MARK
16-08-2023 LAKS 3.1 SVEINUNG VALESTRAND MARK
14-08-2023 SJØØRRET 0.7 TOR-ARNE JUSTAD FLUE
14-08-2023 LAKS 1.4 THOM-ARE VEISTEN MARK
14-08-2023 SJØØRRET 0.7 JAN-ROBERT STABæK MARK
14-08-2023 LAKS 1.9 DAN-KENNETH HEIMDAL SPINNER
14-08-2023 SJØØRRET 0.6 RONNY BYMAN MARK
14-08-2023 SJØØRRET 0.6 OLE-PETTER GLEDITSCH FLUE
14-08-2023 LAKS 2.0 KIM VATNDAL MARK
14-08-2023 LAKS 2.2 DAG-EIRIK EKELI SPINNER
14-08-2023 SJØØRRET 0.5 LEIF BØRRESEN MARK
14-08-2023 SJØØRRET 0.3 THOM-ARE VEISTEN MARK
14-08-2023 SJØØRRET 0.8 DAG-EIRIK EKELI SPINNER
14-08-2023 SJØØRRET 1.2 OLE-PETTER GLEDITSCH FLUE
14-08-2023 LAKS 1.7 JON OPSAHL MARK
14-08-2023 LAKS 4.8 JON DAHLSTRØM SPINNER
14-08-2023 SJØØRRET 0.6 LEIF BØRRESEN MARK
14-08-2023 LAKS 2.4 JON OPSAHL SLUK
14-08-2023 SJØØRRET 0.5 JOHNNY ÅRNES SPINNER
14-08-2023 LAKS 5.0 JOHNNY ÅRNES MARK
14-08-2023 SJØØRRET 0.6 LEIF BØRRESEN MARK
14-08-2023 SJØØRRET 0.6 EIVIND HAGEN FLUE
14-08-2023 SJØØRRET 1.1 JAN-ROBERT STABæK MARK
14-08-2023 LAKS 2.3 DAG-EIRIK EKELI SPINNER
14-08-2023 SJØØRRET 0.6 BJøRN BERGESTUEN MARK
14-08-2023 SJØØRRET 0.5 JOHNNY ÅRNES MARK
14-08-2023 SJØØRRET 0.8 OLE-PETTER GLEDITSCH FLUE
14-08-2023 LAKS 1.7 DAG-EIRIK EKELI SPINNER
14-08-2023 SJØØRRET 0.6 LEIF BØRRESEN MARK
14-08-2023 SJØØRRET 0.7 DAG-EIRIK EKELI SPINNER
14-08-2023 LAKS 1.9 JOHNNY ÅRNES MARK
14-08-2023 SJØØRRET 1.3 LEIF BØRRESEN MARK
13-08-2023 LAKS 3.1 MORTEN HAAKENSTAD MARK
13-08-2023 SJØØRRET 1.8 PER-ANDRE FLåTEN MARK
13-08-2023 SJØØRRET 0.4 VEGARD-S RUD MARK
13-08-2023 SJØØRRET 0.4 THOM-ARE VEISTEN MARK
13-08-2023 LAKS 3.5 DAG-EIRIK EKELI SPINNER
13-08-2023 SJØØRRET 1.3 TOM JøRGENSEN MARK
13-08-2023 SJØØRRET 1.1 JOHN-ERIK STENSAA MARK
13-08-2023 SJØØRRET 0.6 KRISTIAN HOLLEVIK SPINNER
13-08-2023 SJØØRRET 0.4 VEGARD-S RUD MARK
12-08-2023 SJØØRRET 1.0 MIKKEL-AUGUST STEEN-VILHELMSHAUGEN SPINNER
12-08-2023 LAKS 1.8 BJARNE RUD SPINNER
12-08-2023 LAKS 1.7 ROLF-HELGE JOHANSEN MARK
12-08-2023 SJØØRRET 0.7 ANDREAS LERVIK MARK
12-08-2023 SJØØRRET 0.5 VEGARD-S RUD SPINNER
12-08-2023 LAKS 5.0 ARILD SUNDE SLUK
12-08-2023 SJØØRRET 0.5 JOHNNY ÅRNES MARK
12-08-2023 SJØØRRET 0.5 BJARNE RUD SPINNER
12-08-2023 LAKS 3.3 ANDREAS LERVIK MARK
12-08-2023 LAKS 2.6 JON OPSAHL SLUK
12-08-2023 LAKS 1.8 VEGARD-S RUD SPINNER
12-08-2023 LAKS 4.1 RONNY HANSEN MARK
12-08-2023 SJØØRRET 0.8 ERLING-LINDBERG ANDERSEN MARK
12-08-2023 SJØØRRET 0.6 MIKKEL-AUGUST STEEN-VILHELMSHAUGEN SPINNER
12-08-2023 LAKS 2.4 JON OPSAHL MARK
12-08-2023 LAKS 1.2 VIDMANTAS BRAZINSKAS SPINNER
12-08-2023 LAKS 3.7 ROLF-HELGE JOHANSEN MARK
12-08-2023 SJØØRRET 1.2 ANDREAS LERVIK MARK
12-08-2023 SJØØRRET 0.8 VEGARD-S RUD SPINNER
12-08-2023 LAKS 1.4 PER-ANDRE FLåTEN MARK
12-08-2023 LAKS 1.4 THOM-ARE VEISTEN MARK
12-08-2023 SJØØRRET 1.4 JOHNNY ÅRNES MARK
12-08-2023 SJØØRRET 1.3 VIDMANTAS BRAZINSKAS SPINNER
12-08-2023 LAKS 3.7 ARILD SUNDE MARK
12-08-2023 LAKS 2.4 JON OPSAHL SLUK
12-08-2023 LAKS 1.9 RONNY HANSEN MARK
12-08-2023 LAKS 1.3 BJARTE STORAAS MARK
12-08-2023 LAKS 1.8 JON OPSAHL MARK
12-08-2023 LAKS 5.2 JON OPSAHL SLUK
12-08-2023 LAKS 2.0 MATS JENSEN SPINNER
12-08-2023 SJØØRRET 0.8 JOHN-ERIK STENSAA MARK
11-08-2023 LAKS 2.5 HARRY BERG MARK
11-08-2023 SJØØRRET 0.5 BJARNE STAVNES MARK
11-08-2023 LAKS 6.5 LEIF BØRRESEN MARK
11-08-2023 SJØØRRET 0.6 RONNY BYMAN MARK
11-08-2023 SJØØRRET 1.1 RONNY BYMAN SPINNER
11-08-2023 LAKS 2.3 ARILD SUNDE MARK
11-08-2023 SJØØRRET 0.6 THOM-ARE VEISTEN MARK
11-08-2023 SJØØRRET 0.5 BJARNE RUD SPINNER
11-08-2023 LAKS 2.3 DAN-KENNETH HEIMDAL MARK
11-08-2023 SJØØRRET 0.6 OTTAR ØVREVIK FLUE
11-08-2023 SJØØRRET 1.7 OLE-PETTER GLEDITSCH FLUE
11-08-2023 SJØØRRET 0.7 JOHN-ERIK STENSAA SLUK
11-08-2023 LAKS 5.2 LEIF BØRRESEN MARK
11-08-2023 SJØØRRET 0.6 RONNY BYMAN MARK
11-08-2023 SJØØRRET 1.0 RONNY BYMAN SPINNER
11-08-2023 SJØØRRET 1.1 OLE-PETTER GLEDITSCH FLUE
11-08-2023 LAKS 2.4 JOHN-ERIK STENSAA SLUK
11-08-2023 LAKS 3.3 THOM-ARE VEISTEN MARK
11-08-2023 SJØØRRET 0.7 HELGE GRANLY MARK
11-08-2023 SJØØRRET 1.6 BJARNE RUD SPINNER
11-08-2023 SJØØRRET 0.6 THOM-ARE VEISTEN MARK
11-08-2023 SJØØRRET 0.5 BJARNE RUD SPINNER
10-08-2023 SJØØRRET 0.9 OLE-PETTER GLEDITSCH MARK
10-08-2023 SJØØRRET 0.6 BJARNE RUD MARK
10-08-2023 SJØØRRET 0.7 DAG-EIRIK EKELI SPINNER
10-08-2023 SJØØRRET 0.4 BJARTE STORAAS MARK
10-08-2023 LAKS 1.7 ARILD SUNDE MARK
10-08-2023 SJØØRRET 1.5 BJøRN BERGESTUEN MARK
10-08-2023 SJØØRRET 0.6 BJARNE RUD MARK
10-08-2023 SJØØRRET 0.6 VEGARD-S RUD SPINNER
10-08-2023 SJØØRRET 0.7 RONNY BYMAN MARK
10-08-2023 LAKS 4.2 THOM-ARE VEISTEN MARK
10-08-2023 SJØØRRET 0.7 BJøRN BERGESTUEN MARK
10-08-2023 LAKS 1.2 ARILD SUNDE MARK
10-08-2023 SJØØRRET 0.7 MARVIN KVERNØ MARK
09-08-2023 SJØØRRET 0.5 SVEINUNG VALESTRAND MARK
09-08-2023 SJØØRRET 0.6 BJARTE STORAAS MARK
09-08-2023 SJØØRRET 0.6 LEIF BØRRESEN MARK
09-08-2023 SJØØRRET 0.7 ROAR FLåTEN MARK
09-08-2023 SJØØRRET 0.8 OLAV LåNGSTRøM MARK
09-08-2023 SJØØRRET 0.6 RONNY BYMAN MARK
09-08-2023 SJØØRRET 0.5 OVE-RONNY FOSSUM MARK
09-08-2023 SJØØRRET 0.6 LEIF BØRRESEN MARK
09-08-2023 SJØØRRET 0.9 RONNY BYMAN MARK
09-08-2023 SJØØRRET 0.7 OVE-FOSSUM FOSSUM MARK
09-08-2023 SJØØRRET 0.5 LEIF BØRRESEN MARK
09-08-2023 SJØØRRET 1.5 RONNY BYMAN MARK
09-08-2023 SJØØRRET 1.6 ARILD SUNDE MARK
09-08-2023 SJØØRRET 0.5 SVEINUNG VALESTRAND MARK
09-08-2023 SJØØRRET 0.6 BJARTE STORAAS MARK
09-08-2023 SJØØRRET 0.7 LEIF BØRRESEN MARK
09-08-2023 SJØØRRET 0.6 ROAR FLåTEN MARK
09-08-2023 SJØØRRET 0.6 RONNY BYMAN MARK
09-08-2023 SJØØRRET 1.0 BJARTE STORAAS MARK
09-08-2023 SJØØRRET 0.6 LEIF BØRRESEN MARK
09-08-2023 SJØØRRET 0.9 RONNY BYMAN MARK
09-08-2023 SJØØRRET 0.6 OVE-RONNY FOSSUM MARK
09-08-2023 SJØØRRET 0.5 LEIF BØRRESEN MARK
09-08-2023 SJØØRRET 1.0 RONNY BYMAN MARK
09-08-2023 SJØØRRET 0.6 OVE-FOSSUM FOSSUM MARK
09-08-2023 SJØØRRET 1.1 MAY-LENA FOSSUM MARK
09-08-2023 SJØØRRET 0.4 BJARTE STORAAS MARK
09-08-2023 SJØØRRET 0.5 VEGARD-S RUD SPINNER
09-08-2023 SJØØRRET 0.8 LEIF BØRRESEN MARK
09-08-2023 SJØØRRET 0.6 ROAR FLåTEN MARK
08-08-2023 SJØØRRET 0.8 OVE-FOSSUM FOSSUM MARK
08-08-2023 SJØØRRET 0.8 OVE-FOSSUM FOSSUM MARK
08-08-2023 SJØØRRET 0.5 BJARTE STORAAS MARK
08-08-2023 SJØØRRET 1.0 OVE-FOSSUM FOSSUM MARK
08-08-2023 SJØØRRET 1.3 BJARNE RUD MARK
08-08-2023 SJØØRRET 0.8 OVE-FOSSUM FOSSUM MARK
08-08-2023 SJØØRRET 0.6 OVE-FOSSUM FOSSUM MARK
08-08-2023 SJØØRRET 1.1 OVE-FOSSUM FOSSUM MARK
08-08-2023 SJØØRRET 0.8 OVE-FOSSUM FOSSUM FLUE
08-08-2023 SJØØRRET 0.9 OVE-FOSSUM FOSSUM MARK
07-08-2023 SJØØRRET 0.5 SVEINUNG VALESTRAND MARK
06-08-2023 SJØØRRET 0.5 BJARTE STORAAS MARK
06-08-2023 SJØØRRET 0.6 SEYFI KARAARSLAN MARK
06-08-2023 SJØØRRET 0.8 OLE-PETTER GLEDITSCH MARK
06-08-2023 LAKS 1.3 BJARTE STORAAS MARK
06-08-2023 SJØØRRET 0.8 DAG-EIRIK EKELI SPINNER
06-08-2023 SJØØRRET 0.5 DAN-KENNETH HEIMDAL MARK
06-08-2023 SJØØRRET 0.5 ALEXANDER HEGGEDAL-KNUDSEN SPINNER
06-08-2023 SJØØRRET 0.4 LARS-KJETIL SANDENGEN FLUE
06-08-2023 SJØØRRET 0.8 OLE-PETTER GLEDITSCH MARK
06-08-2023 SJØØRRET 1.0 BJARTE STORAAS MARK
06-08-2023 SJØØRRET 0.7 EIVIND BØE SPINNER
06-08-2023 SJØØRRET 0.7 SEYFI KARAARSLAN MARK
06-08-2023 LAKS 2.4 DAN-KENNETH HEIMDAL SPINNER
06-08-2023 SJØØRRET 0.6 ERLING-LINDBERG ANDERSEN MARK
06-08-2023 SJØØRRET 0.5 ALEXANDER HEGGEDAL-KNUDSEN SPINNER
06-08-2023 SJØØRRET 0.7 LARS-KJETIL SANDENGEN FLUE
05-08-2023 SJØØRRET 0.7 TOMMY BåTSTRAND SLUK
05-08-2023 SJØØRRET 0.6 JAN-ROBERT STABæK MARK
05-08-2023 SJØØRRET 1.2 ASLE MARTINSEN SLUK
04-08-2023 SJØØRRET 1.6 JOHN-ERIK STENSAA MARK
04-08-2023 LAKS 1.5 ARILD SUNDE SPINNER
04-08-2023 SJØØRRET 0.5 LARS-KJETIL SANDENGEN FLUE
04-08-2023 SJØØRRET 1.3 AUGUST ENGLUND-SYVERTSEN MARK
04-08-2023 SJØØRRET 0.8 EIVIND BØE MARK
04-08-2023 SJØØRRET 0.8 SEYFI KARAARSLAN MARK
04-08-2023 LAKS 2.6 EIVIND BØE MARK
04-08-2023 SJØØRRET 1.3 AUGUST ENGLUND-SYVERTSEN MARK
04-08-2023 SJØØRRET 0.8 LARS-KJETIL SANDENGEN FLUE
04-08-2023 SJØØRRET 0.6 JOHN-ERIK STENSAA MARK
04-08-2023 SJØØRRET 0.6 ATLE DIDRIKSEN SLUK
04-08-2023 SJØØRRET 1.9 EIVIND BØE MARK
03-08-2023 SJØØRRET 1.4 DAG-EIRIK EKELI MARK
03-08-2023 SJØØRRET 0.5 SVEIN ARNESEN SPINNER
03-08-2023 LAKS 1.7 MORTEN MICHAELSEN MARK
03-08-2023 SJØØRRET 0.5 BJARTE STORAAS MARK
03-08-2023 SJØØRRET 0.6 LEIF BØRRESEN MARK
03-08-2023 SJØØRRET 2.5 ARILD SUNDE MARK
03-08-2023 LAKS 1.4 MORTEN MICHAELSEN MARK
03-08-2023 SJØØRRET 0.5 SVEIN ARNESEN MARK
03-08-2023 SJØØRRET 1.1 ANDREAS LERVIK MARK
03-08-2023 SJØØRRET 1.0 JOHN-ERIK STENSAA MARK
03-08-2023 SJØØRRET 0.7 SVEIN ARNESEN MARK
02-08-2023 SJØØRRET 1.1 JAN-ROBERT STABæK MARK
02-08-2023 SJØØRRET 0.5 JAN-ROBERT STABæK MARK
02-08-2023 SJØØRRET 0.9 BJøRN BERGESTUEN MARK
02-08-2023 SJØØRRET 1.4 JAN-ROBERT STABæK MARK
02-08-2023 SJØØRRET 1.0 ROAR FLåTEN MARK
02-08-2023 SJØØRRET 0.7 BJøRN BERGESTUEN MARK
01-08-2023 LAKS 7.8 ANDREAS LERVIK SLUK
01-08-2023 SJØØRRET 0.7 OLAV LåNGSTRøM MARK
01-08-2023 SJØØRRET 1.1 RONNY BYMAN SPINNER
01-08-2023 SJØØRRET 0.9 RONNY BYMAN MARK
01-08-2023 SJØØRRET 1.2 NICOLAI JOHNSEN SLUK
01-08-2023 SJØØRRET 1.5 FRANK SOLBERG MARK
01-08-2023 SJØØRRET 0.6 ATLE DIDRIKSEN SLUK
01-08-2023 SJØØRRET 0.5 PER-TOMMY-WERNER JOHANSEN MARK
01-08-2023 LAKS 1.5 NICOLAI JOHNSEN SPINNER
01-08-2023 SJØØRRET 0.6 EVEN-ANDRÈ HOLMEN MARK
01-08-2023 SJØØRRET 0.7 NICOLAI JOHNSEN SLUK
01-08-2023 SJØØRRET 1.1 NICOLAI JOHNSEN MARK
01-08-2023 LAKS 2.2 ARILD SUNDE MARK
31-07-2023 SJØØRRET 0.6 ANDREAS LERVIK MARK
31-07-2023 SJØØRRET 3.3 ARILD SUNDE MARK
31-07-2023 SJØØRRET 1.4 ODD RINGSTAD MARK
31-07-2023 SJØØRRET 0.5 KNUT GULLBEKK MARK
31-07-2023 LAKS 4.6 JON OPSAHL MARK
31-07-2023 SJØØRRET 0.7 JAN-ROBERT STABæK MARK
31-07-2023 SJØØRRET 1.3 ESTHER-BERGER LERVIK MARK
31-07-2023 SJØØRRET 0.8 ANDREAS LERVIK SLUK
31-07-2023 SJØØRRET 0.5 VEGARD-S RUD MARK
31-07-2023 SJØØRRET 0.4 KNUT GULLBEKK MARK
31-07-2023 LAKS 1.6 ARILD SUNDE MARK
31-07-2023 SJØØRRET 0.6 KNUT GULLBEKK MARK
30-07-2023 SJØØRRET 0.6 JOHN-ERIK STENSAA SLUK
30-07-2023 SJØØRRET 0.7 ANDREAS LERVIK FLUE
30-07-2023 LAKS 1.5 ARILD SUNDE MARK
30-07-2023 SJØØRRET 0.8 BJARNE RUD MARK
30-07-2023 SJØØRRET 1.0 BJARNE RUD MARK
29-07-2023 SJØØRRET 0.5 ALEXANDER HEGGEDAL-KNUDSEN SPINNER
29-07-2023 SJØØRRET 0.9 JAN-ROBERT STABæK MARK
29-07-2023 LAKS 1.4 THOM-ARE VEISTEN SPINNER
29-07-2023 SJØØRRET 0.6 FERHAT TURKER MARK
29-07-2023 SJØØRRET 0.4 THOM-ARE VEISTEN MARK
29-07-2023 SJØØRRET 0.4 DAG-EIRIK EKELI SPINNER
29-07-2023 SJØØRRET 0.5 ATLE DIDRIKSEN SLUK
29-07-2023 SJØØRRET 0.6 THOM-ARE VEISTEN MARK
29-07-2023 SJØØRRET 0.8 ALEXANDER HEGGEDAL-KNUDSEN SPINNER
29-07-2023 SJØØRRET 0.7 BJARNE RUD SPINNER
29-07-2023 SJØØRRET 0.6 JAN-ROBERT STABæK MARK
29-07-2023 SJØØRRET 0.6 FERHAT TURKER MARK
29-07-2023 SJØØRRET 0.7 VEGARD-S RUD SPINNER
29-07-2023 SJØØRRET 0.4 THOM-ARE VEISTEN MARK
29-07-2023 SJØØRRET 1.0 JAN-ROBERT STABæK SPINNER
29-07-2023 SJØØRRET 0.8 ATLE DIDRIKSEN SLUK
28-07-2023 LAKS 4.1 ARILD SUNDE MARK
28-07-2023 LAKS 2.4 SEYFI KARAARSLAN MARK
28-07-2023 SJØØRRET 3.4 JON OPSAHL MARK
27-07-2023 SJØØRRET 0.7 DAG-EIRIK EKELI SPINNER
27-07-2023 SJØØRRET 0.5 EVEN-ANDRÈ HOLMEN MARK
27-07-2023 SJØØRRET 1.3 DAG-EIRIK EKELI SPINNER
27-07-2023 SJØØRRET 0.7 EVEN-ANDRÈ HOLMEN MARK
27-07-2023 LAKS 1.2 EVEN-ANDRÈ HOLMEN MARK
27-07-2023 SJØØRRET 0.9 PER-TOMMY-WERNER JOHANSEN MARK
27-07-2023 SJØØRRET 1.5 VIDMANTAS BRAZINSKAS SLUK
27-07-2023 SJØØRRET 0.6 DAG-EIRIK EKELI SPINNER
27-07-2023 SJØØRRET 1.2 FERHAT TURKER MARK
27-07-2023 SJØØRRET 0.8 DAG-EIRIK EKELI SPINNER
27-07-2023 SJØØRRET 0.5 EVEN-ANDRÈ HOLMEN MARK
27-07-2023 SJØØRRET 1.5 VIDMANTAS BRAZINSKAS SLUK
27-07-2023 LAKS 2.5 FERHAT TURKER MARK
26-07-2023 SJØØRRET 0.5 SVEINUNG VALESTRAND MARK
26-07-2023 SJØØRRET 0.7 VEGARD-S RUD SPINNER
26-07-2023 SJØØRRET 0.7 OVE-FOSSUM FOSSUM MARK
26-07-2023 SJØØRRET 1.7 ATLE DIDRIKSEN SLUK
26-07-2023 SJØØRRET 0.5 VEGARD-S RUD SPINNER
26-07-2023 LAKS 0.8 TOM JøRGENSEN MARK
26-07-2023 SJØØRRET 0.8 KNUT GULLBEKK SPINNER
26-07-2023 LAKS 2.0 ATLE DIDRIKSEN SLUK
26-07-2023 SJØØRRET 0.5 LARS-KJETIL SANDENGEN FLUE
26-07-2023 SJØØRRET 1.7 MORTEN MICHAELSEN MARK
26-07-2023 SJØØRRET 1.6 ATLE DIDRIKSEN SLUK
26-07-2023 SJØØRRET 0.7 VEGARD-S RUD SPINNER
26-07-2023 SJØØRRET 0.4 KNUT GULLBEKK SPINNER
26-07-2023 SJØØRRET 0.5 ROAR FLåTEN MARK
26-07-2023 SJØØRRET 3.4 ROAR FLåTEN SPINNER
26-07-2023 LAKS 0.7 VEGARD-S RUD SPINNER
25-07-2023 SJØØRRET 1.4 LARS-KJETIL SANDENGEN FLUE
25-07-2023 SJØØRRET 0.5 LEIF BØRRESEN MARK
25-07-2023 SJØØRRET 1.3 LEIF BØRRESEN MARK
25-07-2023 SJØØRRET 0.8 OVE-FOSSUM FOSSUM MARK
25-07-2023 SJØØRRET 1.4 NICOLAI JOHNSEN MARK
25-07-2023 SJØØRRET 0.7 LEIF BØRRESEN MARK
25-07-2023 SJØØRRET 1.0 LARS-KJETIL SANDENGEN FLUE
25-07-2023 SJØØRRET 1.2 EVEN-ANDRÈ HOLMEN MARK
25-07-2023 SJØØRRET 0.6 LEIF BØRRESEN MARK
25-07-2023 SJØØRRET 1.7 ANDREAS LERVIK MARK
25-07-2023 SJØØRRET 0.8 LEIF BØRRESEN MARK
25-07-2023 SJØØRRET 0.6 OVE-FOSSUM FOSSUM MARK
25-07-2023 SJØØRRET 0.8 LEIF BØRRESEN MARK
25-07-2023 SJØØRRET 0.5 EVEN-ANDRÈ HOLMEN MARK
25-07-2023 SJØØRRET 0.6 LEIF BØRRESEN MARK
24-07-2023 SJØØRRET 0.8 LEIF BØRRESEN MARK
24-07-2023 SJØØRRET 1.8 ARILD SUNDE MARK
24-07-2023 SJØØRRET 1.0 LARS-ERIK BJøRNSTAD MARK
24-07-2023 LAKS 5.3 ARILD SUNDE SPINNER
24-07-2023 SJØØRRET 1.2 ARILD SUNDE MARK
23-07-2023 SJØØRRET 0.6 VIDMANTAS BRAZINSKAS SLUK
23-07-2023 SJØØRRET 0.7 KENNETH KJENDSETH MARK
23-07-2023 SJØØRRET 0.7 ROAR FLåTEN MARK
23-07-2023 SJØØRRET 0.6 VIDMANTAS BRAZINSKAS SLUK
23-07-2023 SJØØRRET 0.7 NICOLAI JOHNSEN SLUK
23-07-2023 SJØØRRET 0.7 ROAR FLåTEN MARK
22-07-2023 SJØØRRET 0.7 NICOLAI JOHNSEN SLUK
22-07-2023 SJØØRRET 0.5 MORTEN MICHAELSEN MARK
22-07-2023 SJØØRRET 0.7 ROAR FLåTEN MARK
22-07-2023 SJØØRRET 1.3 MORTEN MICHAELSEN SLUK
22-07-2023 SJØØRRET 1.9 FERHAT TURKER MARK
22-07-2023 SJØØRRET 1.2 ROAR FLåTEN MARK
22-07-2023 SJØØRRET 0.7 MORTEN MICHAELSEN SLUK
22-07-2023 SJØØRRET 0.7 MORTEN MICHAELSEN MARK
22-07-2023 SJØØRRET 0.4 VIDMANTAS BRAZINSKAS SLUK
22-07-2023 SJØØRRET 1.2 FERHAT TURKER MARK
21-07-2023 SJØØRRET 0.8 NICOLAI JOHNSEN SLUK
21-07-2023 SJØØRRET 0.5 BJøRN BERGESTUEN MARK
21-07-2023 SJØØRRET 0.7 NICOLAI JOHNSEN SLUK
21-07-2023 SJØØRRET 0.7 NICOLAI JOHNSEN SLUK
21-07-2023 SJØØRRET 0.6 ODD RINGSTAD MARK
21-07-2023 SJØØRRET 0.6 ALEXANDER HEGGEDAL-KNUDSEN SPINNER
21-07-2023 SJØØRRET 0.7 TOM DAHLBORG MARK
21-07-2023 SJØØRRET 0.8 NICOLAI JOHNSEN SLUK
21-07-2023 SJØØRRET 0.6 NICOLAI JOHNSEN MARK
21-07-2023 SJØØRRET 0.4 GJERMUND JAHREN FLUE
21-07-2023 SJØØRRET 0.6 VIDMANTAS BRAZINSKAS SLUK
21-07-2023 SJØØRRET 0.5 ODD RINGSTAD MARK
20-07-2023 SJØØRRET 0.5 ALEXANDER HEGGEDAL-KNUDSEN SPINNER
20-07-2023 SJØØRRET 2.4 SEYFI KARAARSLAN MARK
20-07-2023 SJØØRRET 0.5 EIVIND BØE FLUE
20-07-2023 LAKS 2.3 JON RABBEN SPINNER
20-07-2023 SJØØRRET 0.9 SEYFI KARAARSLAN MARK
20-07-2023 SJØØRRET 0.8 EIVIND BØE FLUE
20-07-2023 SJØØRRET 0.7 VIDMANTAS BRAZINSKAS SLUK
20-07-2023 LAKS 2.5 PER-ARNE AUSTAD SPINNER
20-07-2023 SJØØRRET 0.4 OLE-JOHAN FUGLERUD MARK
20-07-2023 SJØØRRET 0.6 KNUT GULLBEKK SPINNER
20-07-2023 SJØØRRET 1.5 BÅRD NÆSS MARK
20-07-2023 SJØØRRET 1.2 SEYFI KARAARSLAN MARK
20-07-2023 SJØØRRET 0.5 EIVIND BØE FLUE
20-07-2023 LAKS 1.2 BÅRD NÆSS MARK
20-07-2023 LAKS 2.3 JON RABBEN SPINNER
20-07-2023 SJØØRRET 1.5 KNUT GULLBEKK MARK
20-07-2023 SJØØRRET 1.0 ALEXANDER HEGGEDAL-KNUDSEN SPINNER
19-07-2023 LAKS 3.1 ARILD SUNDE MARK
19-07-2023 SJØØRRET 0.5 OLE-JOHAN FUGLERUD MARK
19-07-2023 LAKS 1.0 MORTEN MICHAELSEN MARK
19-07-2023 SJØØRRET 1.7 EIVIND BØE MARK
19-07-2023 SJØØRRET 0.7 ALEXANDER HEGGEDAL-KNUDSEN SPINNER
19-07-2023 SJØØRRET 1.2 MORTEN MICHAELSEN MARK
19-07-2023 SJØØRRET 0.7 SOLVEIG RINGSTAD MARK
19-07-2023 SJØØRRET 0.6 LARS-KJETIL SANDENGEN FLUE
19-07-2023 SJØØRRET 0.6 EIVIND BØE SPINNER
19-07-2023 SJØØRRET 0.6 EIVIND BØE MARK
19-07-2023 SJØØRRET 0.5 SOLVEIG RINGSTAD MARK
19-07-2023 LAKS 5.1 JON OPSAHL SLUK
18-07-2023 SJØØRRET 0.6 HELGE GRANLY MARK
18-07-2023 SJØØRRET 0.5 OTTAR ØVREVIK FLUE
18-07-2023 LAKS 1.5 BJøRN BERGESTUEN MARK
18-07-2023 SJØØRRET 2.2 FERHAT TURKER MARK
18-07-2023 SJØØRRET 0.7 THOM-ARE VEISTEN MARK
18-07-2023 SJØØRRET 0.7 BJøRN BERGESTUEN MARK
18-07-2023 SJØØRRET 1.0 JOHNNY ÅRNES MARK
18-07-2023 SJØØRRET 0.5 HELGE GRANLY MARK
18-07-2023 SJØØRRET 0.5 LARS-KJETIL SANDENGEN FLUE
18-07-2023 SJØØRRET 0.6 HELGE GRANLY MARK
18-07-2023 SJØØRRET 0.7 THOM-ARE VEISTEN MARK
18-07-2023 LAKS 1.1 FERHAT TURKER MARK
18-07-2023 SJØØRRET 0.1 FERHAT TURKER MARK
18-07-2023 SJØØRRET 0.6 BJøRN BERGESTUEN MARK
18-07-2023 SJØØRRET 0.5 JOHNNY ÅRNES SLUK
18-07-2023 SJØØRRET 0.6 JOHNNY ÅRNES MARK
18-07-2023 SJØØRRET 2.1 RONNY HANSEN MARK
18-07-2023 SJØØRRET 0.7 LARS-KJETIL SANDENGEN FLUE
18-07-2023 SJØØRRET 1.8 MORTEN MICHAELSEN MARK
17-07-2023 SJØØRRET 0.7 JOHNNY ÅRNES MARK
17-07-2023 SJØØRRET 0.4 JOHN-ERIK STENSAA MARK
17-07-2023 SJØØRRET 0.8 HELGE GRANLY MARK
17-07-2023 SJØØRRET 0.6 JOHNNY ÅRNES SLUK
17-07-2023 SJØØRRET 0.7 ANDREAS LERVIK FLUE
17-07-2023 SJØØRRET 1.0 JOHN-ERIK STENSAA MARK
17-07-2023 SJØØRRET 0.9 RONNY HANSEN MARK
17-07-2023 SJØØRRET 0.5 ANDREAS LERVIK FLUE
17-07-2023 LAKS 1.0 FERHAT TURKER MARK
17-07-2023 SJØØRRET 0.6 THOM-ARE VEISTEN MARK
17-07-2023 LAKS 1.0 FERHAT TURKER MARK
17-07-2023 SJØØRRET 0.5 JOHNNY ÅRNES MARK
17-07-2023 SJØØRRET 0.5 KNUT GULLBEKK MARK
17-07-2023 SJØØRRET 0.8 JOHNNY ÅRNES MARK
17-07-2023 SJØØRRET 0.5 JOHN-ERIK STENSAA MARK
17-07-2023 SJØØRRET 0.5 ØYSTEIN ENGEN MARK
17-07-2023 SJØØRRET 0.8 ANDREAS LERVIK FLUE
17-07-2023 LAKS 1.6 FERHAT TURKER MARK
17-07-2023 SJØØRRET 0.6 KNUT GULLBEKK MARK
17-07-2023 LAKS 1.0 FERHAT TURKER MARK
17-07-2023 SJØØRRET 0.6 MARVIN KVERNØ MARK
16-07-2023 SJØØRRET 0.8 FERHAT TURKER MARK
16-07-2023 LAKS 1.2 SEYFI KARAARSLAN MARK
16-07-2023 SJØØRRET 0.7 SEYFI KARAARSLAN MARK
16-07-2023 SJØØRRET 0.8 SEYFI KARAARSLAN MARK
16-07-2023 SJØØRRET 1.2 JOHN-ERIK STENSAA SLUK
16-07-2023 LAKS 1.5 JOHN-ERIK STENSAA MARK
16-07-2023 SJØØRRET 1.0 OVE-FOSSUM FOSSUM MARK
16-07-2023 SJØØRRET 0.7 SEYFI KARAARSLAN MARK
15-07-2023 SJØØRRET 1.1 DAG-EIRIK EKELI SPINNER
15-07-2023 SJØØRRET 1.7 ODD RINGSTAD MARK
15-07-2023 SJØØRRET 1.1 DAG-EIRIK EKELI SPINNER
15-07-2023 SJØØRRET 0.5 DAG-EIRIK EKELI SPINNER
15-07-2023 SJØØRRET 0.6 DAG-EIRIK EKELI SPINNER
15-07-2023 SJØØRRET 1.7 ODD RINGSTAD MARK
15-07-2023 SJØØRRET 0.7 DAG-EIRIK EKELI SPINNER
15-07-2023 SJØØRRET 0.4 DAG-EIRIK EKELI SPINNER
15-07-2023 SJØØRRET 0.6 DAG-EIRIK EKELI SPINNER
14-07-2023 SJØØRRET 0.9 FERHAT TURKER MARK
14-07-2023 SJØØRRET 0.6 FERHAT TURKER MARK
13-07-2023 SJØØRRET 0.5 KRISTIAN HOLLEVIK FLUE
13-07-2023 SJØØRRET 0.5 JOHNNY ÅRNES MARK
13-07-2023 SJØØRRET 0.8 JON OPSAHL MARK
13-07-2023 SJØØRRET 0.7 LARS-KJETIL SANDENGEN FLUE
13-07-2023 LAKS 1.0 STAALE REKKAVIK MARK
13-07-2023 SJØØRRET 0.8 JOHN-ERIK STENSAA MARK
13-07-2023 SJØØRRET 0.7 SINDRE ULRIKSEN MARK
13-07-2023 SJØØRRET 0.7 KNUT GULLBEKK MARK
13-07-2023 SJØØRRET 0.7 STAALE REKKAVIK MARK
13-07-2023 SJØØRRET 1.0 BJARNE RUD SPINNER
13-07-2023 SJØØRRET 0.6 BJøRN BERGESTUEN MARK
13-07-2023 SJØØRRET 1.3 TOR-ARNE JUSTAD MARK
13-07-2023 SJØØRRET 0.6 OVE-FOSSUM FOSSUM MARK
13-07-2023 SJØØRRET 1.3 JON OPSAHL MARK
13-07-2023 SJØØRRET 0.5 JOHNNY ÅRNES MARK
13-07-2023 SJØØRRET 0.9 JON OPSAHL MARK
13-07-2023 SJØØRRET 0.6 KRISTIAN HOLLEVIK FLUE
13-07-2023 LAKS 1.5 BJøRN BERGESTUEN MARK
13-07-2023 SJØØRRET 0.9 SINDRE ULRIKSEN MARK
13-07-2023 SJØØRRET 0.6 JON OPSAHL MARK
13-07-2023 SJØØRRET 0.8 LARS-KJETIL SANDENGEN FLUE
13-07-2023 SJØØRRET 0.6 JOHN-ERIK STENSAA MARK
13-07-2023 SJØØRRET 0.4 THOM-ARE VEISTEN MARK
13-07-2023 SJØØRRET 0.5 BJARNE RUD MARK
13-07-2023 SJØØRRET 0.9 ERLING-LINDBERG ANDERSEN MARK
13-07-2023 SJØØRRET 0.6 LARS NYBORG MARK
13-07-2023 SJØØRRET 0.5 JOHNNY ÅRNES MARK
13-07-2023 SJØØRRET 0.9 JON OPSAHL MARK
12-07-2023 SJØØRRET 0.4 OLE-JOHAN FUGLERUD MARK
12-07-2023 SJØØRRET 0.9 OVE-FOSSUM FOSSUM MARK
12-07-2023 SJØØRRET 0.6 OVE-FOSSUM FOSSUM MARK
12-07-2023 SJØØRRET 0.7 OLE-PETTER GLEDITSCH SPINNER
12-07-2023 SJØØRRET 0.5 OVE-FOSSUM FOSSUM MARK
12-07-2023 SJØØRRET 0.5 JOHNNY ÅRNES MARK
12-07-2023 SJØØRRET 0.5 KRISTIAN HOLLEVIK FLUE
12-07-2023 SJØØRRET 0.8 JOHNNY ÅRNES MARK
12-07-2023 SJØØRRET 0.5 OLE-JOHAN FUGLERUD MARK
12-07-2023 SJØØRRET 0.6 OVE-FOSSUM FOSSUM MARK
12-07-2023 SJØØRRET 0.5 STAALE REKKAVIK MARK
12-07-2023 SJØØRRET 0.6 OVE-FOSSUM FOSSUM MARK
12-07-2023 SJØØRRET 0.7 OLE-PETTER GLEDITSCH SPINNER
12-07-2023 SJØØRRET 0.6 JOHNNY ÅRNES MARK
11-07-2023 LAKS 1.0 SEYFI KARAARSLAN MARK
11-07-2023 SJØØRRET 0.7 SEYFI KARAARSLAN MARK
11-07-2023 SJØØRRET 0.6 KNUT GULLBEKK MARK
11-07-2023 SJØØRRET 0.8 LARS-KJETIL SANDENGEN FLUE
11-07-2023 SJØØRRET 0.4 OLE-JOHAN FUGLERUD MARK
11-07-2023 SJØØRRET 0.9 SEYFI KARAARSLAN MARK
11-07-2023 SJØØRRET 0.4 KNUT GULLBEKK MARK
11-07-2023 SJØØRRET 0.6 KNUT GULLBEKK MARK
11-07-2023 SJØØRRET 0.4 LARS-KJETIL SANDENGEN FLUE
11-07-2023 SJØØRRET 0.5 VEGARD-S RUD MARK
10-07-2023 SJØØRRET 0.6 ASLE MARTINSEN FLUE
10-07-2023 SJØØRRET 0.5 ASLE MARTINSEN FLUE
09-07-2023 SJØØRRET 0.7 ODD RINGSTAD MARK
09-07-2023 SJØØRRET 1.0 SEYFI KARAARSLAN MARK
09-07-2023 SJØØRRET 0.6 ODD RINGSTAD MARK
09-07-2023 LAKS 3.8 FERHAT TURKER MARK
09-07-2023 SJØØRRET 0.6 ODD RINGSTAD MARK
09-07-2023 SJØØRRET 0.8 BJøRN BERGESTUEN MARK
09-07-2023 SJØØRRET 0.6 ALEXANDER HEGGEDAL-KNUDSEN SPINNER
09-07-2023 SJØØRRET 0.6 ODD RINGSTAD MARK
08-07-2023 SJØØRRET 0.6 VEGARD-S RUD SPINNER
08-07-2023 SJØØRRET 0.5 BJARTE STORAAS MARK
08-07-2023 SJØØRRET 0.5 ALEXANDER HEGGEDAL-KNUDSEN SPINNER
08-07-2023 SJØØRRET 0.5 JOHNNY ÅRNES MARK
08-07-2023 SJØØRRET 0.6 JOHN-ERIK STENSAA MARK
08-07-2023 SJØØRRET 0.5 VEGARD-S RUD SPINNER
08-07-2023 SJØØRRET 1.0 KNUT GULLBEKK MARK
08-07-2023 SJØØRRET 0.5 VEGARD-S RUD SPINNER
08-07-2023 SJØØRRET 0.6 JOHNNY ÅRNES MARK
08-07-2023 LAKS 1.1 KNUT GULLBEKK MARK
08-07-2023 SJØØRRET 0.8 JOHN-ERIK STENSAA MARK
07-07-2023 SJØØRRET 0.5 JON OPSAHL MARK
07-07-2023 SJØØRRET 0.9 JON OPSAHL MARK
07-07-2023 SJØØRRET 0.6 BJøRN BERGESTUEN MARK
07-07-2023 SJØØRRET 0.7 SEYFI KARAARSLAN MARK
07-07-2023 SJØØRRET 0.7 JON OPSAHL MARK
07-07-2023 SJØØRRET 0.6 BJøRN BERGESTUEN MARK
07-07-2023 SJØØRRET 0.7 VEGARD-S RUD SPINNER
07-07-2023 SJØØRRET 0.6 JON OPSAHL MARK
07-07-2023 SJØØRRET 15.9 DAVID-ROTEFOSS SUNDE SLUK
07-07-2023 SJØØRRET 1.1 JON OPSAHL MARK
07-07-2023 SJØØRRET 0.9 JON OPSAHL MARK
07-07-2023 SJØØRRET 0.9 JON OPSAHL MARK
07-07-2023 SJØØRRET 0.7 JON OPSAHL MARK
07-07-2023 SJØØRRET 0.7 BJøRN BERGESTUEN MARK
07-07-2023 SJØØRRET 0.8 SEYFI KARAARSLAN MARK
07-07-2023 SJØØRRET 1.1 VEGARD-S RUD SPINNER
07-07-2023 SJØØRRET 0.7 JON OPSAHL MARK
07-07-2023 SJØØRRET 1.3 JON OPSAHL MARK
07-07-2023 SJØØRRET 0.5 VEGARD-S RUD SPINNER
07-07-2023 SJØØRRET 0.9 JON OPSAHL MARK
06-07-2023 SJØØRRET 0.9 JOHN-ERIK STENSAA MARK
06-07-2023 SJØØRRET 1.0 JOHN-ERIK STENSAA MARK
06-07-2023 SJØØRRET 0.6 BJARTE STORAAS MARK
06-07-2023 SJØØRRET 0.7 JOHN-ERIK STENSAA MARK
06-07-2023 SJØØRRET 0.4 BJARTE STORAAS MARK
05-07-2023 SJØØRRET 0.9 JOHN-ERIK STENSAA MARK
05-07-2023 SJØØRRET 0.6 MORTEN MICHAELSEN MARK
05-07-2023 SJØØRRET 0.7 MORTEN MICHAELSEN MARK
05-07-2023 SJØØRRET 0.6 SEYFI KARAARSLAN MARK
05-07-2023 SJØØRRET 0.7 JOHN-ERIK STENSAA MARK
05-07-2023 SJØØRRET 0.7 MORTEN MICHAELSEN MARK
05-07-2023 SJØØRRET 0.8 MORTEN MICHAELSEN MARK
04-07-2023 SJØØRRET 0.8 MORTEN MICHAELSEN MARK
03-07-2023 SJØØRRET 0.8 JOHN-ERIK STENSAA MARK
01-07-2023 SJØØRRET 1.0 JOHN-ERIK STENSAA MARK
01-07-2023 SJØØRRET 0.8 EIVIND BØE FLUE
30-06-2023 SJØØRRET 0.8 ALEXANDER HEGGEDAL-KNUDSEN SPINNER
30-06-2023 SJØØRRET 0.6 ALEXANDER HEGGEDAL-KNUDSEN SPINNER
30-06-2023 SJØØRRET 0.7 MORTEN MICHAELSEN MARK
29-06-2023 SJØØRRET 0.7 JOHN-ERIK STENSAA SPINNER
28-06-2023 SJØØRRET 1.5 BJARTE STORAAS MARK
27-06-2023 SJØØRRET 0.7 BJøRN BERGESTUEN MARK
27-06-2023 SJØØRRET 0.6 BJARTE STORAAS MARK
25-06-2023 SJØØRRET 0.9 JOHN-ERIK STENSAA MARK
25-06-2023 SJØØRRET 1.0 BJARTE STORAAS MARK
25-06-2023 SJØØRRET 0.7 JOHN-ERIK STENSAA MARK
24-06-2023 SJØØRRET 0.7 MORTEN MICHAELSEN MARK
24-06-2023 SJØØRRET 1.9 MORTEN MICHAELSEN MARK
23-06-2023 SJØØRRET 0.7 DAG-EIRIK EKELI SPINNER
23-06-2023 SJØØRRET 0.7 DAG-EIRIK EKELI SPINNER
22-06-2023 SJØØRRET 0.9 MORTEN MICHAELSEN MARK
19-06-2023 LAKS 6.1 ARILD SUNDE SPINNER
18-06-2023 SJØØRRET 1.0 MORTEN MICHAELSEN MARK
12-06-2023 LAKS 1.3 BJARTE STORAAS MARK
09-06-2023 SJØØRRET 0.8 ODD RINGSTAD MARK
05-06-2023 LAKS 5.5 VIDAR GRøNLI MARK
05-06-2023 LAKS 5.4 JAN TøMMERNES SLUK
04-06-2023 LAKS 6.1 SVERRE WOLDSUND MARK
04-06-2023 LAKS 9.7 ARNE-CHRISTIAN HELGERUD MARK
02-06-2023 LAKS 4.4 BJøRN BERGESTUEN MARK
31-05-2023 SJØØRRET 0.9 KENNETH JøRGENSEN FLUE
31-05-2023 LAKS 3.8 LEIF BØRRESEN SPINNER
30-05-2023 LAKS 6.4 MORTEN HAAKENSTAD MARK
30-05-2023 LAKS 7.1 JON OPSAHL SLUK
29-05-2023 LAKS 7.0 JON OPSAHL SLUK
29-05-2023 LAKS 6.6 RUNE-KENNETH RINGSETH SLUK
29-05-2023 LAKS 4.5 MORTEN MICHAELSEN MARK
29-05-2023 LAKS 8.8 SEYFI KARAARSLAN SLUK
28-05-2023 LAKS 5.2 FERHAT TURKER MARK
24-05-2023 LAKS 7.7 MORTEN HAAKENSTAD MARK
21-05-2023 LAKS 6.2 EIVIND BØE MARK
21-05-2023 LAKS 7.6 MORTEN MICHAELSEN SLUK
21-05-2023 LAKS 5.8 MORTEN HAAKENSTAD MARK
20-05-2023 LAKS 2.9 FERHAT TURKER SLUK
19-05-2023 LAKS 7.3 MORTEN MICHAELSEN MARK
18-05-2023 LAKS 6.8 RUNE-KENNETH RINGSETH SLUK


[Tilbake]