Hjem   Nyheter   Informasjon   Styret   Fangst   Vannføring   Galleri   Kontakt   Portal  

Generell Informasjon

Lierelva er en av Norges aller beste sjøørretelver og den kan by på mange flotte fiskeopplevelser. Det fanges årlig en del laks, men elven er primært en sjøørretelv. I sesongen 2007 var den Norges 9. beste sjøørretelv. Fangstene har stort sett ligget mellom 1500-2000 kg sjøørret per år i de senere år .

Elven starter øverst i Lierdalen og ender ut i Drammensfjorden. Langs hele elven finner man mange fine fiskeplasser med varierte forhold og det gjør at elven er godt egnet for alle typer sportsfiske med stang. De fleste fiskeplassene er lett tilgjengelige og enkelte steder er det også satt opp gapahuker. Fiske administreres av Lierelva grunneierforening, mens det er Lierelva Fiskeforening som administrerer salg av fiskekort.

Det er kun lov med én fiskestang per person. Alle som er over 16 år er pliktet til å betale fiskeravgift og fiskekort. Fiskeravgifta får du betalt på posten, mens fiskekortet får du ved å kontakte et av utsalgsstedene eller fiskeforeningen. Fiskesesongen varer fra 15 mai til 31 august.

Fiskeforeningen arbeider kontinuerlig med prosjekter, kultivering, stamfiske, fiskeoppsyn etc. som bidrar med å opprettholde en god bestand av sjøørret og laks i fremtiden. Fiskeforeningen bruker årlig ca. 150 000 kr og en mengde dugnadstimer på fiskestell i Lierelva.

Det stamfiskes etter både laks og sjøørret, og moroa starter så snart ordinær fiskesesong er over. Fisken som blir tatt opp bringes til DOFA på Sjåstad i Lier hvor det er både klekkeri og oppdrettsanlegg. Årlig settes det ut mangfoldige tusen småfisker i Lierelva og tilhørende bekker/tilførselselver

Viktig! Lierelva er infisert med lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Alle som løser fiskekort, må derfor kjøpe desinfiseringsutstyr (150 kr) hos kortselger. Infoskriv om bruk følger med utstyret.

Angående fang og slipp i Lierelva / Catch and Release i Lierelva

Lierelva fiskeforening oppfordrer fiskere til å ikke praktisere fang og slipp fiske etter laks og sjøørret i Lierelva.
Forskning viser stor risiko for skader og også død hos fisk etter gjenutsetting dersom fisken ikke behandles ytterst skånsomt.
Fra et føre var prinsipp og for å unngå unødige lidelser hos fisken, oppfordrer foreningen derfor fiskere i elva å ikke praktiserer fang og slipp fiske. Ønsket om avlivning gjelder selvsagt ikke dersom du har fanget en fisk under minstemålet (35 cm) eller vinterstøinger.
Dersom du allikevel vil gjenutsette fisk etter fangst må disse reglene følges:

Regler:
-Fisken skal ikke under noen omstendigheter løftes ut av vannet
-Ikke bruk hov eller tailer
-Løsne kroken forsiktig, mens du holder den forsiktig i halen og under buken
-Ikke vei fisken, bruk lengdemål/øyemål for å anslå størrelsen
-Hold fisken hele tiden med snuten mot strømmen, med en hånd rundt halen og en foran under buken – ikke løft
-Ikke pump fisken frem og tilbake når den skal slippes, men hold den rolig til den gjenvinner balansen og pumper godt med gjellene
-Ikke driv fang og slipp ved vanntemperaturer over 15 grader
-Fisk som blør fra gjellene skal alltid avlives
-Fisken skal rapporteres som fangstFiskekort

Fiskesesong:
15 mai - 31 august
Priser:
Sesongkort ikke medlemmer 1800 kr + 200 kr i pant.
Sesongkort medlemmer 1400 kr + 200 kr i pant.
Sesongkort medlemmer med min. 30 t dugnad 400 kr + 200 kr i pant.
Døgnkort (24t fra angitt tid) 250 kr + 100 kr i pant kr.
Sesongkort junior (16-23 år) 200 kr + 100 kr i pant.
Barn under 16 år fisker gratis.
På grunn av økning i antall fiskere i Lierelva de siste årene blir det solgt inntil 150 sesongkort for seniorer for Lierelva.
NB! Det må søkes om å få kjøpe sesongkort
Søknad om å kjøpe sesongkort for Lierelva sendes Lierelvas Fiskeforening enten ved å fylle ut linken på denne siden eller som brev til:
Lierelvas Fiskeforening, c/o Bjarne Rud, Kviståsveien 12, 3405 Lier.

Søknad om fiskekort finner du ved å følge denne lenken [Søknad om sesongkort for Lierleva.]
Søknad om kjøp av sesongkort skal inneholde fullt navn og adresse, antall sesonger du har fisket i Lierelva tidligere samt alder på søker.
Søknad om kjøp av sesongkort må være Lierelvas Fiskeforening i hende senest 15 Mars.
Kortselgere:
Jon Opsal - tlf 94887833
Circle K Lierbyen (Kun døgnkort)
Circle K Tranby (Kun døgnkort)
Bli medlem

Ønsker du å bli medlem i Lierelva Fiskeforening må du melde deg inn via Norges Jeger og Fiskeforbund sine hjemmesider. Du kommer direkte dit ved å følge denne lenken: [Norges Jeger og Fiskeforbund]Fiskeplasser

For oversikt over fiskeplasser gå til [kart] og klikk på kartutsnittene.Norsk Tipping Grasrotandelen

Lierelva Fiskeforening er registrert hos Norsk Tipping Grasrotandelen. For mer informasjon kan du se på Norsk Tipping sine hjemmesider. Du kommer direkte dit ved å bruke denne lenken: [Norsk Tipping - Grasrotandelen] og søk etter Lierelva Fiskeforening.Dokumenter

Invitasjon til årsmøte 2015.
Informasjon om folkemøte for bekjempelse av Gyrodactylus salaris 27 Oktober 2015.
Invitasjon til årsmøte 2016.
Invitasjon til årsmøte 2017.
Invitasjon til årsmøte 2018.
Invitasjon til årsmøte 2019.
Invitasjon til årsmøte 2020.
Invitasjon til årsmøte 2022.
Invitasjon til årsmøte 2023.
Årsberetning LFF 2019
Årsberetning LFF 2020.
Årsberetning LFF 2021
Årsberetning LFF 2022.